Κολλητό

Το κολλητό δάπεδο χαρακτηρίζεται από τον τρόπο τοποθέτησης του όπου θεωρείται σήμερα ο πλέον ενδεδειγμένος.  Εφαρμόζεται με τη μέθοδο της κόλλησης πάνω σε σχεδόν οποιαδήποτε επιδαπέδια επιφάνεια όπως τσμιμεντοκονία, osb, πλακάκια.