Θανάσης Κίκης - ξύλινα δάπεδα, πάτωμα, συντήρηση, επισκευή πατώματος, Καβάλα